Termin predavanja (sa predvidjenim popravnim kolokvijumom) iz predmeta SE Rusije i Azije I je pomeren sa utorka 10. januara, na sredu u 15h, sala 8.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: