– III Kolokvijum iz Statisticke analize i verovatnoce odrzace se u sredu 24.05.2017.god. u sali A2 u terminu predavanja i to:
– od 10:00 – 11:00h kolokvijum polazu studenti Fakulteta za poslovne studije,
– od 11:00 – 12:00h kolokvijum polazu studenti Geoekonomskog fakulteta i Osnovnih poslovnih strukovnih studija.
Na kolokvijumu ce se raditi dva zadatka iz sledecih oblasti:
1. Testiranje parametarskih statistickih hipoteza,
2. Regresija i korelacija. –

– II Popravni kolokvijum iz Statisticke analize i verovatnoce odrzace se u utorak 30.05.2017.god. u sali A2 u terminu vezbi i to:
– od 19:00 – 20:00h kolokvijum polazu studenti Fakulteta za poslovne studije,
– od 20:00 – 21:00h kolokvijum polazu studenti Geoekonomskog fakulteta i Osnovnih poslovnih strukovnih studija.
Na II Popravnom kolokvijumu ce se raditi zadaci iz oblasti koje se odnose na prethodna tri kolokvijuma. –

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: