Prof. dr Slobodan S. Pajović, dekan Geoekonomskog fakulteta i Koordinator Sektora za Latinsku Ameriku i Karibe izabran je 27. jula 2017. godine na Generalnoj skupštini Međunarodne federacije za izučavanje Latinske Amerike i Kariba (FIEALC) za Predsednika federacije sa dvogodišnjim mandatom. O naučnom delu profesora Pajovića u oblasti latinskoameričkih studija govorio je akademik Vladimir Davidov, direktor Instituta za Latinsku Ameriku Akademije nauka Rusije.

To je veliko priznanje ne samo za profesora Pajovića, već i za Geoekonomski fakultet i Sektor za Latinsku Ameriku i Karibe koji su bili uspešni organizatori ovog značajnog međunarodnog naučnog skupa.

Profesor Pajović će u naredne dve godine osmišljavati i usmeravati aktivnosti FIEALC u skladu sa prioritetima koji su utvrđeni na XVIII Kongresu federacije, održanom na Univerzitetu „Džon Nezbit“ u Beogradu od 25. do 28. jula 2017. godine.

Facebook stranicu Kongresa možete pogledati OVDE.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: