andrea zerajicRođena  u Beogradu. Završila Filološku gimnaziju u Beogradu, smer – nemački jezik. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 2002. godine na katedri za germanistiku, smer – nemački jezik i književnost. 2004. dobija jednosemestralnu stipendiju DAAD-a (Deutscher Akademischer Austauschdienst) i taj period provodi na Univerzitetu Konstanc u Konstancu u Nemačkoj. Diplomira 2006. i stiče zvanje diplomiranog profesora nemačkog jezika i književnosti, uz italijanski kao drugi jezik tokom studija i francuski kao treći. Oktobra 2006. upisuje postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer – novinarstvo i 2008. godine brani tezu Turizam u  međunarodnom komuniciranju.

Godine 2008. upisuje postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, smer germanistika i završava ih odbranom teze iz semantike pod naslovom Promena značenja reči u dijahronom preseku nemačkog jezika. Iste godine upisuje doktorske studije na Filoškom fakultetu, modul – jezik. Od letnjeg semestra 2010. godine saradnik na predmetu metodike i didaktike nemačkog jezika.

Tokom doktoskih studija radi na većem broju istraživanja iz oblasti primenjene lingvistike, glotodidaktike i sociolingvistike u učestvuje na međunarodnim naučnim lingvističkim konferencijama u čijim zbornicima objavlјuje radove.
Od decembra 2013. predavač nemačkog jezika na Univerzitetu Džon Nezbit.

Spisak objavlјenih naučnih i stručnih radova

1.    Vlajković, N/Žerajić, A. (2011): »Abenteuer Multi-Kulti. Ein methodisch-didaktisches Handbuch«, Zavod za užbenike, Beograd, 2011

2.    Vlajković, N/Žerajić, A. (2010): Faktori motivacije nastavnika stranih jezika za rad u osnovnom i srednjoškolskom obrazovnom sistemu. Konferencija Filološka istraživanja danas, Beograd

3.    Žerajić, A. (2010): Uticaj sociopsiholoških faktora na motivisanost učenika za učenje stranih jezika. Konferencija „Stavovi promjena- promjena stavova“, Nikšić

4.    Žerajić, A. (2011): Problemi u prevođenju stručnih termina u okviru nastave L2 na akademskim i strukovnim studijama. Konferencija Jezik struke, Beograd

5.    Vukajlović, N/Žerajić, A. (2011): Stereotipi o cilјnom jeziku i kulturi u učenju nemačkog jezika. Konferencija Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Novi Sad