Ana Jovancai Stakić je rođena 1982. godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i Zemunsku gimnaziju. Na Geoekonomskom fakultetu Univerziteta „Džon Nezbit“ diplomirala je 2004. godine, a magistrirala 2007. Godine na temu Restriktivna budžetska politika zemalja Evropske unije. Doktorsku tezu pod nazivom Nacionalni investicioni plan kao instrument politike javnih rashoda Republike Srbije, uspešno je odbranila je 2010. godine.

Naučno zvanje asistenta stekla je 2007. godine, a zvanje docenta 2010. godine. Tokom 2008. godine, kao stipendista vlade Sjedinjenih Američkih Država boravila je na Michigan State University u okviru programa razvoja mladih naučnika. Naučne oblasti kojima se bavi su Makroekonomija i Nacionalna ekonomija. Na osnovnim studijama drži predavanja na predmetima Makroekonomija, Nacionalna ekonomija i Ekonomska politika. Od marta 2013. godine imenovana je za prorektora za internacionalizaciju, a od jula 2014. godine za prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta „Džon Nezbit“

Učesnik je i koordinator brojnih nacionalnih i međunarodnih projekata,međunarodnih naučnih koferencija i autor je radova objavljenih u časopisima u zemlji i inostranstvu.

Jedan je od osnivača Centra za razvoj karijre studenata Univerziteta „Džon Nezbit“.

Predsednik je upravnog odbora Kineskog centra.

Istraživač je na projekatu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta, 2010-2015.

Koordinator je TEMPUS projekta – SIGMUS Strengthening Student Role in Governance and Management at the Universities in Serbia in line with the Bolonia Proces, 2010-2014

Govori engleski i španski jezik.