downloadSlavica Kostić-Nikolić je rođena u Beogradu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je i magistrirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za hemijsko inženjerstvo, a doktorila na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.

Radila u privredi: RO Interexport, Beograd, zastupstvo ICI-a (Imperial Chemical Industries, British chemical company) za poliuretane i RO Utva Pančevo, Centar za istraživanje, razvoj i aplikacije (CIRA) na poslovima istraživanja, razvoja, projektovanja, izgradnje i puštanja postrojenja u rad od zvanja stručni saradnik, vodeći i glavni (odgovorni projektant), do poslova direktora razvoja i pomoćnika generalnog direktora MDD Utva Mepro Padina.

Od 2005. godine radi na Univerzitetu „Džon Nezbit“, gde je izabrana za docenta na Fakultetu za poslovne studije za užu naučnu oblast menadžment, predmet Menadžment operacija i kvaliteta.

Prodekan za osnovne akademske studije Fakulteta za menadžment/Fakulteta za poslovnu ekonomiju Valjevo od 2006-2012. godine. Dekan Fakulteta za poslovnu ekonomiju Valjevo od 2012. godine.

Na osnovnim akademskim studijama drži nastavu iz predmeta: Upravljanje tehnologijom, Upravljanje projektima, Upravljanje istraživanjem i razvojem i Ekološki menadžment, a na master studijama držala nastavu iz predmeta Upravljanje tehnologijom i zdravstveno bezbedna hrana i Strategije održivog razvoja.

Govori engleski jezik.

Član je međunarodne organizacije: The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).

e-mail: skostic@naisbitt.edu.rs