Uža naučna oblast: računovodstvo i revizija

Obrazovanje

•    Student doktorskih studija (2010/2011.) – danas, zajedničkog programa Fakulteta za poslovne studije i Geoekonomskog fakulteta (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) „Džon Nezbit“ (ranije Megatrend) univerziteta.
•    Diplomirani ekonomista – master (2009.), – master rad pod nazivom „Uticaj anglosaksonske teorije i prakse na računovodstvenu regulativu Evropske unije“, smer: međunarodno poslovanje, Fakultet za poslovne studije, „Džon Nezbit“ (Megatrend) univerzitet.
•    Diplomirani ekonomista (2008.), smer: međunarodno poslovanje, Fakultet za poslovne studije Beograd.
•    Ekonomski tehničar (2004.), Srednja ekonomska škola “Nada Dimić” Zemun.

Profesionalne aktivnosti/radno iskustvo

•    2010. – Asistent na predmetima: Ekonomika poslovanja, Finansijsko računovodstvo, Analiza poslovanja i Teorija i analiza bilansa, Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo, Fakultet za poslovne studije Beograd i Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) Beograd,
•    2008. – 2010; Saradnik u nastavi na predmetima: Ekonomika poslovanja, Finansijsko računovodstvo, Analiza poslovanja i Teorija i analiza bilansa, Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo, „Džon Nezbit“ (Megatrend) univerzitet.
E-mail: djcaric@naisbitt.edu.rs