Geoekonomija je nova naučna oblast koja se bavi multidisciplinarnim izučavanjem ekonomskog razvoja i međusobnog povezivanja regiona sveta, kao i nacionalnih privreda. To podrazumeva izučavanje geografskih, istorijskih, političkih, pravnih, kulturnih i jezičkih karakteristika pojedinih delova sveta.

Nivo znanja koje student usvaja tokom studija na programu Geoekonomske i regionalne studije, posebno u oblasti ekonomskih nauka, potom i geografije, istorije i jezika, omogućava razumevanje i učestvovanje u rešavanju problema u navedenim oblastima i to u aktuelnim procesima prilagođavanja novim i globalizovanim ekonomskim i političkim zahtevima na početku 21. veka.

Ove promene uslovljavaju ne samo promenu u načinu života, oblicima rada i poslovanja, već i u sadržaju, konceptu i ciljevima obrazovanja. U tom smislu, neizostavni deo obrazovanja ekonomista predstavlja poznavanje i razumevanje suštine procesa i odnosa koji se u ekonomskom životu uspostavljaju na međunarodnom planu, prednosti i ograničenja pojedinih zemalja i regiona u međunarodnoj razmeni, kao i koristi od regionalne i međunarodne ekonomske saradnje.

U skladu sa tim i Srbija ima potrebu da kontinuirano obrazuje domaće kadrove, koristeći najnovija naučna i stručna saznanja iz oblasti međunarodnih ekonomskih, finansijskih, političkih, kulturnih odnosa i razvoja i primene nove tehnologije.

Osnovni cilj studijskog programa Geoekonomske i regionalne studije je da bude kvalitetan obrazovni program koji odgovara vremenu visokih tehnologija i višeslojnih interakcija u oblasti međunarodne saradnje i komunikacije. Važno je istaći da Srbiji nedostaju mladi kadrovi sa visokim stepenom kompetencije iz oblasti regionalnih studija.

Koncept programa Geoekonomske i regionalne studije usmeren je u pravcu ekonomija regiona čime je obezbeđena autentičnost studijskog programa, budući da u ovom delu Evrope ne postoji slična obrazovna institucija za regionalne ekonomske studije.

Ciljevi programa Geoekonomske i regionalne studije jesu sledeći:

 • Obrazovanje i osposobljavanje studenata iz oblasti geoekonomije i regionalnih studija, uz akcenat na celovito, sistematsko i kvalitetno sticanje znanja iz oblasti ekonomskih nauka, iznad svega makroekonomskih kretanja i procesa u savremenom svetu;
 • Sticanje posebnih znanja i veština iz oblasti međunarodne ekonomije i finansija, ekonomske diplomatije, nacionalne ekonomije i održivog razvoja, geopolitike, kao i iz oblasti informatike i geografskih informacionih sistema;
 • Usvajanje kontekstualnih, teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti ekonomije regiona, njegovih geografskih, istorijskih, političkih, kulturnih i lingvističkih karakteristika, kao i međunarodnog položaja datog regiona;

 

 •  Osposobljavanje studenata za samostalno korišćenje naučne literature i drugih izvora podataka o izabranim regionalnihm studijama, uz ovladavanje osnovama metodologije i tehnika naučno-istraživačkog postupka;
 • Ovladavanje potrebnim kvantumom znanja koje omogućava objektivno, kritičko razumevanje i analizu društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja u Srbiji, na nivou regiona i sveta, što predstavlja osnovu stečenih kompetencija studenata za njihov budući profesionalni i stručni rad, kao i kreativno i kompetentno uključivanje u tržište rada.

Ishod procesa učenja je sticanje znanja i sposobnosti za razumevanje suštine procesa i odnosa koji se u ekonomskom životu uspostavljaju na međunarodnom planu, prednostima i ograničenjima pojedinih zemalja i regiona u međunarodnoj razmeni, kao i koristima od uključivanja u tokove regionalne i međunarodne saradnje, odnosno sticanje visokog stepena kompetentnosti za stručno obavljanje poslova u napred navedenim delatnostima, kao i za dalje samostalno profesionalno usavršavanje. Međunarodno priznati sertifikat ECDL obezbeđuje informatičku pismenost za elektronsko poslovanje i komunikaciju.

Osnovne akademske studije traju četiri godine, odnosno osam semestara i nose ukupno 240 ESPB bodova. Svi predmeti su bodovani po sistemu ESPB i to u rasponu od četiri do deset bodova. Ukupan broj bodova po semestru je 30. Završni rad nosi osam bodova koji ulaze u bodove poslednjeg, tj. osmog semestra.Posle dve godine zajedničkih studija na studijskom programu Geoekonomske i regionalne studije, studenti se na trećoj godini opredeljuju za izučavanje jednog od izabranih modula:

 1. Modul Evropske studije
 2. Modul Severna i Južna Amerika »
 3. Modul Rusija i Azija

Predmetno-specifične kompetentnosti studenata:

 • Studijski program obezbeđuje sposobnost profesionalnog rada studenta
  u širokom spektru institucija nacionalnog i međunarodnog karaktera.
 • Predmeti u okviru modula razvijaju sposobnost studenta da se bavi
  poslovanjem i/ili naučno-istraživačkim radom u oblasti izabranog regiona.
 • Student je osposobljen za zapošljavanje u državnim institucijama koje
  ostvaruju saradnju sa regionom iz koga student ima diplomu.
 • Međunarodno priznati sertifikat ECDL obezbeđuje informatičku
  pismenost za elektronsko poslovanje i komunikaciju.
 • Sertifikat ArcGIS osposobljava studente za samostalan rad u oblasti
  geografskih informacionih sistema, tj. za sve prostorne analize koje
  su osnova za strategije ekonomskog razvoja regiona.
 • Engleski jezik je obavezan, a u okviru modula student intenzivno uči
  glavni jezik datog regiona, te se na taj način osposobljava za
  profesionalne aktivnosti u tom delu sveta.