IMG_2605Goran Lalić je rođen u Beogradu, Srbija, 7. februara 1988. godine. Završio srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla u Beogradu, 2007. godine. Stekao titulu diplomirani ekonomista 2011. godine na Geoekonomskom fakultetu, sektor za Latinsku Ameriku i Karibe, Univerziteta „Džon Nezbit“. Iste godine upisao master studije na Geoekonomskom fakultetu, sektor za Latinsku Ameriku. Odbranio je master tezu pod nazivom „Značaj nafte za ekonomski razvoj zemalja Latinske Amerike“, kod mentora Slobodana Pajovića. Upisao doktorske studije pod nazivom „Economics and Management of Natural Resources“ 2012. godine u Bariju. Odbranio doktorsku tezu 2015. godine pod nazivom „Comparative economic analysis of oil producing countries of Latin America and Middle East and North Africa“, kod mentora Dominika Salvatorea.

Radi na Geoekonomskom fakultetu od 2014. godine kao asistent na predmetima Međunarodne finansije, Međunarodni ekonomski odnosi, Savremene ekonomije Severne i Latinske Amerike 2, Ekonomsko politička geografija Severne i Latinske Amerike, kao i na predmetima koje predaje u centrima u Valjevu, Šapcu, Užicu, Subotici i Somboru.

Nakon zaršetka doktorata postaje docent i dobija svoje predmete koje predaje – Međunarodna trgovina i Savremene ekonomije Severne i Latinske Amerike 2, kao i predmete Osnovi međunarodnog poslovanja i Međunarodne poslovne finansije koje predaje u centrima. Postaje prodekan za nastavu krajem 2015. godine.