Ivana Marković Kovačević je rođena 1977. godine u Valjevu. Osnovnu školu i Gimnaziju prirodno – matematičkog smera završila je u Valjevu.

1996. godine upisala je osnovne studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gde diplomira 2000. godine sa prosekom ocena 9.23. Na osnovu visokih akademskih rezultata, 2000. godine dobija posebnu stipendiju u okviru programa „Za generaciju koja obećava“, gde se svrstava među najbolje studente u Republici Srbiji.

Kao jedan od najboljih studenata, ostaje na Fakultetu organizacionih nauka u zvanju stručnog saradnika, gde upisuje poslediplomske studije.

2006. godine završava poslediplomske studije na FON – u, smer za Upravljanje kvalitetom, prosečna ocena 9.78. Time stiče akademsko zvanje Magistra tehničkih nauka – područje organizacionih nauka za upravljanje kvalitetom.

U toku izrada doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Posle FON – a, radila u HK „Krušik“ a.d., u Odseku za upravljanje kvalitetom.

Od 2007. godine radi na Fakultetu za poslovnu ekonomiju „Džon Nezbit“ (Megatrend) univerziteta, kao asistent za užu naučnu oblast Menadžment.

Izvodila je ili izvodi vežbe na predmetima: Menadžment, Upravljanje kvalitetom, Uvod u strategijski menadžment, Upravljanje projektima, Interkulturni menadžment, Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje istaživanjem i razvojem, Preduzetništvo,Organizaciono ponašanje.

Poseduje sertifikat za internog proveravača.

Učestvovala u internim proverama i uvođenju sistema kvaliteta na Fakultetu za poslovnu ekonomiju.

Bila je član tima za pripremu Fakulteta za akreditaciju i reakreditaciju.

Email: imarkovic@naisbitt.edu.rs