Ljiljana MihailovicLjiljana S. Mihailović predavač je ruskog jezika na Geoekonomskom fakultetu (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) „Džon Nezbit“ (Megatrend) univerziteta. Rođena je 1969.godine, 1987. Završila je Kragujevačku gimnaziju i iupisala Filološki fakultet u Beogradu, grupa za ruski jezik i književnost. Iste godine upisaa je postdiplomske studije, grupa Nauka o jeziku.

Stručni ispit za profesora ruskog jezika položila je pred komisijom Filološkog fakulteta u Beogradu.

Usavršavala se na kursevima za predavače ruskog jezika i prevodioioce u organizaciji MGU „Lomonosov“ , kao i seminarima u organizaciji Ministarstva prosvete Srbije i Ruskog doma u Beogradu.

Radila je u više osnovnih i srednjih škola kao profesor ruskog jezika, poslovnog dopisivanja i tehnike prevođenja i kao prevodilac u više firmi.

Na Geoekonomskom fakultetu (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) predaje ruski jezik i ruski jezika za ekonomiste.