Marija Stanković je rođena 9.3.1992. u Lazarevcu. Završila je Srednju turističku školu na Novom Beogradu. Kao stipendista Džon Nezbit (Megatrend) univerziteta započinje studije 2011. godine, na Geoekonomskom Fakultetu (Fakultet za međunarodnu ekonomiju), a diplomira 2015. godine. Takođe studira na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost, a student je i master studije Geoekonomskog fakulteta. U zvanje saradnika u nastavi izabrana je 2016. godine za ekonomsku oblast. Govori engleski i nemački.