Od ponuđenih izbornih predmeta (na svim godinama studija), student bira jedan predmet.

PRVA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Engleski jezik 1 1 7
Informatika 1 8
Matematika 1 10
Menadžment 2 8
Mikroekonomija 2 10
Statistika 2 10
Izborni predmeti (student bira jedan od ponuđenih predmeta)
Nemački za ekonomiste 1 1 7
Francuski za ekonomiste 1 1 7
Italijanski za ekonomiste 1 1 7
Španski za ekonomiste 1 1 7
Ruski za ekonomiste 1                                                                           1                    7

DRUGA GODINA STUDIJA

 

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Engleski jezik 2 3 5
Makroekonomija 3 10
Međunarodna trgovina 3 10
Strani jezik za ekonomiste 2 4 4
– Nemački za ekonomiste 2
– Francuski za ekonomiste 2
– Italijanski za ekonomiste 2
– Španski za ekonomiste 2
– Ruski za ekonomiste 2
Osnovi finansija i bankarstva 4 10
Marketing 4 8
Izborni predmeti (student bira jedan od ponuđenih predmeta u svakom semestru)
Osnovi ekonometrije 3 6
Teroije i politike privrednog razvoja 3 6
Ekonomska diplomatija 4 7
Ekonomska politika 4 7
Ekonomija prirodnih resursa 4 7

TREĆA GODINA STUDIJA

 

Obavezni predmeti
Semestar
ESPB
Engleski jezik 3 5 5
Pravo međunarodnog poslovanja 6 8
Međunarodna makroekonomija 5 10
Strani jezik za ekonomiste 3 5 4
– Nemački za ekonomiste 3
– Francuski za ekonomiste 3
– Italijanski za ekonomiste 3
– Španski za ekonomiste 3
– Ruski za ekonomiste 3
Računovodstvo sa osnovama poslovnih finansija 6 10
Ekonomija regiona sveta
6 10
Izborni predmeti (student bira jedan od ponuđenih predmeta u svakom semestru)
Ekonomsko-socijalna istorija Evrope 6 6
Ekonomsko-socijalna istorija Severne i Latinske Amerike 6 6
Ekonomsko-socijalna istorija Rusije i Azije 6 6
Ekonomsko-politička geografija Evrope 5 7
Ekonomsko-politička geografija Severne i Latinske Amerike 5 7
Ekonomsko-politička geografija Rusije i Azije 5 7

ČETVRTA GODINA STUDIJA

 

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Engleski jezik 4 7 4
Ekonomija Evropske unije 8 8
Bankarstvo 8 10
Strani jezik za ekonomiste 4 8 4
– Nemački za ekonomiste 4
– Francuski za ekonomiste 4
– Italijanski za ekonomiste 4
– Španski za ekonomiste 4
– Ruski za ekonomiste 4
Međunarodni finansijski menadžment 7 10
Završni rad 8 10
Izborni predmeti (student bira jedan od ponuđenih predmeta u svakom semestru)
Savremene ekonomije Evrope 1 7 7
Savremene ekonomije Severne i Latinske Amerike 1 7 7
Savremene ekonomije Rusije i Azije 1 7 7
Savremene ekonomije Evrope 2 8 7
Savremene ekonomije Severne i Latinske Amerike 2 8 7
Savremene ekonomije Rusije i Azije 2 8 7