Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) (ranije Geoekonomski fakultet) nasledio je razvijenu mrežu međunarodne saradnje koja je uspostavljena i uspešno razvijana u prethodnom periodu. Naime, od osnivanja, raniji Geoekonomski fakultet bio je jedan od glavnih nosilaca međunarodne saradnje Univerziteta „Džon Nezbit“.

Poznato je da je upravo naša institucija bila začetnik saradnje sa Univerzitetskim i istraživačkim institutom „Ortega i Gaset“ (IUIOG) u Madridu, Ekonomskim univerzitetom u Bratislavi (Fakultet za nacionalnu ekonomiju i međunarodne odnose), Ruskom akademijom nauka u Moskvi (Institut za Evropu i Institut za Latinsku Ameriku), Univerzitetom u Pečuju (Fakultet za istoriju i Fakultet za humanističke nauke – centri za evropske, američke i iberoameričke studije), Primorskim univerzitetom u Kopru (Fakultet za humanističke studije – Seminar za amerikanistiku), Zapadnim univerzitetom u Temišvaru (Fakultet za ekonomske nauke), Slobodnim mediteranskim univerzitetom – LUM Jean Monnet u Bariju, Univerzitetom „Fernando Pesoa“ iz Porta (Departman za Latinsku Ameriku), i drugim.

Važno je naglasiti da u okvirima našeg fakulteta funkcionišu Kanadski centar i Sektor za Latinsku Ameriku i Karibe, na osnovu čega smo ostvarili punopravno članstvo u Međunarodnom savetu za kanadske studije (ICSS), Jugoslovenskoj i Srednjoevropskoj asocijaciji za kanadske studije (YACS i CEACS), odnosno Evropskom savetu za društvena istraživanja Latinske Amerike (CEISAL).

Jedan od osnovnih ciljeva međunarodne saradnje Geoekonomskog fakulteta (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) je da omogući našim najboljim studentima da nastave poslediplomsko usavršavanje na onim inostranim univerzitetima sa kojima je potpisan sporazum o saradnji. Do sada je već pet (5) naših studenata magistriralo u Madridu (IUIOG), jedan (1) na Sorboni (Institut za visoke studije Latinske Amerike), jedan (1) se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Madridu (IUIOG). Pored toga, od 1. januara 2010. godine, dva (2) naša studenta nalaze se na jednosemestralnoj praksi u Meksiku (na prestižnom Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey).

Posebno je važno naglasiti da su naši studenti direktno uključeni u međunarodnu saradnju fakulteta, i to učešćem u međunarodnim studentskim radionicama (do sada je održano pet u saradnji sa Primorskim univerzitetom u Kopru i jedna u saradnji sa Univerzitetom u Pečuju), međunarodnim kongresima iz pojedinih disciplina regionalnih studija (Međunarodna naučna konferencija kanadskih studija, Naučni forum CEISAL ili Forum mladih evropskih latinoamerikanista), kao i ostalim naučnim, stručnim i kulturnim manifestacijama koje u tom domenu sprovodi naš fakultet.

Napomena: Sve aktivnosti u tom domenu sprovode se u skladu sa smernicama Plana razvoja međunarodne saradnje Univerziteta “Džon Nezbit” (Megatrend univerziteta).

Ugovori Geoekonomskog fakulteta (Fakultet za međunarodnu ekonomiju)