maja andrijevicMaja Andrijević predavač je španskog jezika na Geoekonomskom fakultetu (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) „Džon Nezbit“ (Megatrend) univerziteta u Beogradu. Rođena je u Beogradu 1975. godine. Diplomirala je 2000. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za španski jezik i hispanske književnosti (danas Katedra za iberijske studije). Godine 2007. brani magistarski rad „Uloga hiperteksta u razumevanju čitanja: provera hipoteze o značaju opažanja u usvajanju jezičkog materijala u L2“ na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer metodika nastave stranog jezika, i stiče titulu magistra filoloških nauka. Trenutno radi doktorsku disertaciju pod nazivom „Primena autentičnih materijala u nastavi L2 za sticanje i razvoj interkulturne kompetencije“. Od 2000. do 2009. godine predavala na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se na univerzitetima u Granadi (1998/1999) i Madridu (2001. i 2003. kao stipendista španske Agencije za međunarodnu saradnju: AECI). Jedna je od autorki udžbeničkih kompleta za španski jezik za osnovnu školu (¿Hablamos? 1, 2, 3 i ¡Hola, amigos!) Zavoda za udžbenike. Naučne oblasti kojima se bavi su Metodika nastave stranog jezika i Primenjena lingvistika. Predaje predmete Španski jezik 1 (a i b), kao i Španski jezik 2 (a i b) na osnovnim studijama. Govori španski, engleski i francuski jezik. Član je Regionalne mreže hispanista (RRH- Red regional de hispanistas).

e-mail: mandrijevic@naisbitt.edu.rs