ksenija maltezKsenija Maltez je predavač na predmetu Engleski jezik na Geoekonomskom fakultetu (Fakultet za međunarodnu ekonomiju), kao i na predmetu Engleski jezik na trećoj godini studija na Fakultetu za poslovne studije. U zvanje višeg predavača izabrana je na Geoekonomskom fakultetu 2005.godine.Ksenija Maltez diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1994.godine na katedri za engleski jezik i književnost. Magistrirala je na istom fakultetu, na smeru za primenjenu lingvistiku i metodiku nastave. Godine 1995. dobila je Sertifikat Univerziteta u Kembridžu za položeni ispit Proficiency in English.Od 1994. do 1998. godine radila je kao prevodilac i korespodent u oblasti arhitekture i građevine, i kao prevodilac za strane izlagače na sajmovima računarske tehnike i građevinarstva u Beogradu. Od 1995. do oktobra 1998. radila je kao profesor engleskog jezika u XIV beogradskoj gimnaziji. Od oktobra 1998.godine radila je na Poslovnoj školi „Džon Nezbit“ (Megatrend) kao predavač za engleski jezik na prvoj i drugoj godini studija, a od 1999. godine i kao predavač na Geoekonomskom fakultetu. Učestvovala je na brojnim stručnim seminarima u oblasti metodike nastave stranih  jezika održanim u Beogradu u organizaciji Britanskog saveta, asocijacija nastavnika engleskog jezika (YELTA, ELTA) i predstavništva izdavačkih kuća Longman, McMillan i Oxford University Press za našu zemlju. Učestvovala je na projektu izrade i jedan je od koautora englesko-srpskog Rečnika termina u oblasti ekologije u izdanju EkoDIMEC-a iz Valjeva i pod pokroviteljstvom OEBS-a 2004., kao i na projektu izrade englesko srpskog Rečnika termina iz oblasti energetike i obnovljivih izvora energije, takođe pod pokroviteljstvom OEBS-a 2006. godine. Radila je kao simultani i konsekutivni prevodilac, a prevela je i brojne naučne i stručne radove. Doktorsku disertaciju radi u oblasti primenjene lingvistike i metodike nastave engleskog jezika.

e-mail: kmaltez@naisbitt.edu.rs