srbinovskiJelena Srbinovski je rođena 1977. godine u Pančevu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu dipomirala je 1999. godine, a magistrirala 2009. godine. Na Džon Nezbit (Megatrend) univerzitetu predaje od 2005. godine. Tokom izrade magistarske teze, 2000. godine, boravila je na Kansai institutu za japanski jezik u Osaki u Japanu. Naučne oblasti kojima se bavi su japanski jezik i lingvistika. Na osnovnim studijama predaje predmete Japanski jezik, Japanski za ekonomiste 1 i Japanski za ekonomiste 2. Pored japanskog, govori engleski i francuski jezik.

e-mail: jsrbinovska@naisbitt.edu.rs