nkosticNataša S. Kostić je predavač kineskog jezika i sekretar Kineskog centra na „Džon Nezbit“ (Megatrend)  univerzitetu. Završila osnovne studije na katedri za kineski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, dve godine usavršavanja jezika u Kini, magistarske studije u trajanju od tri godine na Pekinškom pedagoškom univerzitetu, gde je 2008. godine odbranila tezu vezanu za savremenu kinesku književnost. 2012. godine je doktorirala takođe na Pekinškom pedagoškom univerzitetu sa tezom „Dao neba ′Promene Džoua′“, čime postaje doktor kineske filozofije. Diploma joj je nostrifikovana na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je 2013. godine predavala kineski jezik i učestvovala u projektu osnivanja Konfučijevog instituta. Od jula 2014. radi na „Džon Nezbit“ (Megatrend) univerzitetu. Poseduje prevodilačku agenciju u kojoj ima funkciju direktorke, tako da se istovremeno dosta bavi i prevođenjem u privredi.