kovacNa Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je  diplomirao, magistrirao a zatim i  doktorirao 1971. godine. Bio je specijalizant  na  London School of Economics and Political Science sa stipendijom OECD. Godine 1979-1980. proveo je na Massachusetts Institute of Technology, USA, na osnovu fellowship-a  American Association of Learned Societies.

Oskar Kovač bio je šef  Sektora  u   Zavodu   za planiranje SR Srbije, Beograd; zatim do 1972. naučni istraživač i direktor sektora u Institutu ekonomskih nauka,  Beograd. 1972. godine bio je biran za docenta, 1978. godine za vanrednog  profesora, a 1984. godine za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu,  šef Katedre za međunarodnu ekonomiju, predsednik komisije za doktorate.

Bio je član Saveznog izvršnog veća SFR Jugoslavije (maj 1986.-mart 1989.) i potpredsednik Savezne vlade SR Jugoslavije 1992. godine.

Profesor Kovač je sa predavanjima po pozivu učestvovao u radu Ekonomskog instituta Mađarske akademije nauka, Američke asocijacije za slavističke studije, New York Council of Foreign Relations, konferencije UN u Bangkoku, Međunarodne organizacije rada u Ženevi, Univerziteta u Seulu, Univerziteta u Hamburgu i Minhenu, Centru za studije trećeg sveta u Meksiku, Centralnoevropskom univerzitetu u Pragu, Svetskoj banci i OECD.

Bavi se teorijom i politikom međunarodne ekonomije i finansija, svetskom privredom i privrednim razvojem. Na Geoekonomskom fakultetu Univerziteta „Džon Nezbit“ predaje predmete: Ekonomija regiona sveta, Ekonomija za bankarstvo i finansije, Međunarodna ekonomija, teorija i politika.

Govori, čita i piše na mađarskom, engleskom i nemačkom jeziku.

Član je Naučnog društva Srbije.

Redovni je član Akademije ekonomskih nauka Srbije i član Odbora za ekonomske nauke Srpske akademije nauka.