Slobodan S. Pajović rođen je 1950. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu i Beogradu. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Odsek za španski jezik i književnost). Kao član Instituta za međunarodnu politiku i privredu, obavio je poslediplomsko usavršavanje iz oblasti regionalog razvoja i međunarodne krize u Centralnoj Americi u sledećim centrima: Universidad de los Andes (Bogota, Kolumbija) i El Colegio de México (Meksiko), da bi 1995. godine doktorirao na prestižnoj instituciji Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Madrid, Španija), dobivši zvanje doktora istorijskih i geografskih nauka (oblast “Savremena Latinska Amerika”).

Prvo radno iskustvo stekao je u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu (naučni saradnik), gde je bio glavni i odgovorni urednik časopisa «Danubius» (na engleskom jeziku), generalni sekretar Međunarodnog naučnog foruma «Dunav-reka saradnje» i osnivač i koordinator Centra za izučavanje Španije i Iberoamerike (CEEI).

Od 2003. godine, u zvanju vanrednog profesora, radi na Džon Nezbit (Megatrend) univerzitetu, gde je obavljao funkcije koordinatora Sektora za Latinsku Ameriku i Karibe, v.d. dekana Geoekonomskog fakulteta (Fakultet za međunarodnu ekonomiju), prorektora za međunarodnu saradnju i savetnika rektora za Latinsku Ameriku i Karibe.

Od 2009. godine, u zvanju redovnog profesora, na osnovnim studijama predaje Ekonomsko-političku geografiju Latinske Amerike, Savremenu latinskoameričku ekonomiju, Socijalno-ekonomsku istoriju Severne i Latinske Amerike, a na master studijama predmete Proces ekonomsko-političke integracije u Latinskoj Americi 20. i 21. veka i Međunarodne odnose Latinske Amerike. Na doktorskim studijama učestvuje u realizaciji nastave predmeta Geoekonomija i ekonomska diplomatija.

Govori španski, engleski i italijanski.
Osim na matičnom fakultetu, predavao je i bio direktor Letnje škole Fakuleta za geografiju i istoriju Univerziteta iz Ovijeda (Španija), zajedno sa prof. dr Hoseom Hironom Garoteom (José Girón Garrote), da bi potom od 2002. do 2012. godine, u statusu redovnog gostujućeg profesora, držao predavanja na madridskom institutu Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Programa de Master en Cooperación Internacional y Gestión de Proyecto). Profesor Pajović bio je gostujući profesor i u sledećim institucijama: Instituto «Matías Romero» de Estudios Diplomáticos (IMRED, Meksiko, 1998 i 1999), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, Meksiko, januar-juni 2000) i Instituto de Altos Estudios Diplomáticos «Pedro Gual» (Karakas, 2006, 2008 i 2010). Takođe je predavao na univerzitetu Universidad de los Andes – Programa de Maestría en temas de frontera e integración (San Kristobal, Venecuela, 2006), u istraživačkom centru Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI), Fakulteta ekonomskih nauka Univerziteta u Buenos Airesu (od 2006), i na univerzitetu Universidad Nacional del Sur-Programa de Doctorado en Historia Regional (Baija Blanka, Argentina, 2012).

Bio je i aktivan je član sledećih naučnih i stručnih saveta, redakcija i institucija: akademskog saveta master programa Programa de Master en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Madrid), uređivačkog odbora naučnog časopisa «Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo», Andskog univerziteta Taćira (Venecuela), «Latitud Sur», CEINLADI, Univerziteta u Buenos Airesu (Argentina), «Anales Americanistas» Univerziteta iz Ovijeda (Španija), «Quipus», Instituta za Latinsku Ameriku Akademije nauka Rusije (Moskva), «Teka», Polish Academy of Sciences – Branch in Lublin, Sektio K Politologia, University Mariae Curie – Sklodowska (Lublin, Poljska).

Pored toga, član je i organizacija CEISAL (Evropskog saveta za društvena istraživanja Latinske Amerike), FIEALC (Međunarodne federacije za izučavanje Latinske Amerike i Kariba) i asocijacije Red Regional de Hispanistas de Rumanía, Hungría y Serbia (Regionalne mreže hispanista iz Rumunije, Mađarske i Srbije).

Priznanja i odlikovanja:
– Dekretom španskog kralja Huana Karlosa I Burbonskog, odlikovan je 11. juna 2002. godine Krstom reda Izabele katoličke za doprinos razvoju iberoameričkih studija u našoj zemlji i regionu, kao i za doprinos zbližavanju naše zemlje i balkanskog regiona sa Španijom i Latinskom Amerikom.
– Povodom pedesetogodišnjice osnivanja Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda, dobitnik je jubilarne zahvalnice za zasluge širenja međunarodnog ugleda Instituta i razvoj latinskoameričkih studija u našoj zemlji (2007).

e-mail: spajovic@naisbitt.edu.rs