prvulovicVladimir Prvulović rođen je 28.10.1949 godine u Kuršumliji. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nišu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu 1972. godine. Poslediplomske studije na FPN u Beogradu završio je 1974. godine.

Školsku 1975/1976 godinu proveo je na poslediplomskom usavršavanju na Evropskom univerzitetskom centru (Centre Europeen Universitaire) u Nancy-u, Francuska.
Magistrirao je 1977. godine na FPN u Beogradu, sa tezom o ulozi Fronta nacionalnog oslobođenja u alžirskom ratu za nezavisnost.

Tokom 1979. godine boravio je na London School of Economics i Ruskin College u Oxford-u, Engleska, radi pripreme doktorske disertacije, pod mentorskim nadzorom poznatog političkog filozofa i predsednika Kraljevske akademije nauka Sir Isaiah Berlin-a.

Doktorirao je 1981. godine  na FPN u Beogradu, sa disertacijom o ljudskim pravima i slobodama u socijalizmu. Na FPN je bio asistent pripravnik, asistent i docent na predmetu Savremeni politički sistemi.

Radio je kao diplomata – prvi sekretar, otpravnik poslova i savetnik u ambasadama SFRJ i SRJ u Bamaku, Beču i Parizu, od 1980, do kraja 1993. godine i  član – ekspert naših delegacija na KEBS-u, u Otavi, Bernu, Parizu i Beču.

Od februara 2001. godine, redovni je profesor na predmetima: Ekonomska diplomatija i Komparativni politički sistemi Geoekonomskog fakulteta u Beogradu. Od 2001. do 2003. godine bio je prodekan za nauku Geoekonomskog fakulteta . Od septembra 2002. do oktobra 2005. godine – prorektor Univerziteta „Džon Nezbit“ za međunarodnu saradnju. U istom periodu bio je član Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja i predsedavajući Zajednice privatnih univerziteta i fakulteta Srbije. Sada je koordinator za pravne i humanističke nauke Geoekonomskog fakulteta.

Počasni je član Naučnog društva ekonomista Srbije.

Gostujući je profesor na poslediplomskim studijama Evropskog univerzitetskog centra (Departman za ekonomiju i upravljanje) Univerziteta Nancy II u Francuskoj.
Govori francuski i engleski jezik.

e-mail: vprvulovic@naisbitt.edu.rs