bstojanovicBiljana Stojanović je rođena 1955. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirala, magistrirala i doktorirala u oblasti međunarodne ekonomije i završila postdiplomske specijalističke studije Tržište novca i tržište kapitala.

Prvo je radila u Ekonomskom institutu u Beograd, a potom u Institutu ekonomskih nauka u Beograd. Od 2001. godine radi na Univerzitet „Džon Nezbit“. Od 2004. do 2011. obavljala je dužnost prodekana za nastavu na Geoekonomskom fakultetu. Od 2011. predaje u zvanju redovnog profesora na osnovnim studijama predmete Međunarodne finansije i Ekonomska istorija sveta a na master i doktorskim studijama deo predmeta Međunarodna ekonomija.

Osim na matičnom fakultetu, predaje i na Fakultetu za poslovne studije u Požarevcu na osnovnim i master studijama.

Govori engleski i ruski jezik.

Član je sledećih naučnih i stručnih institucija: Odbora za ekonomske nauke Srpske akademije nauka i umetnosti, South East Monetary History Network, Upravnog odbora Društva za privrednu istoriju Beograd i Naučnog društva ekonomista Srbije.

e-mail: bstojanovic@naisbitt.edu.rs