R.br.

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

Prva godina

1

Metodlogija naučnog istraživanja

1

6

 infolist

2

Matematičko-statistički metodi i računari

1

6

 infolist

3

Makroekonomska analiza

1

8

 infolist

4

Međunarodna ekonomija

1

8

 infolist

5

Izborna grupa 1 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

1

7

Regionalna ekonomska geografija sveta

 infolist

Geografski informacioni sistemi

 infolist

6

Izborna grupa 2 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

2

7

Teorija i praksa ekonomske diplomatije

infolist

Strategija održivog razvoja

 infolist

7

Izborna grupa 3 (student bira jedan od ponuđenih sedam predmeta)

2

4

Makroekonomske politike EU

 infolist

Agrarna politika EU

 infolist

Američka ekonomija

 infolist

Međunarodni odnosi Latinske Amerike

 infolist

Savremena ekonomija Rusije

 infolist

Ekonomija Azije

 infolist

Ekonomija Bliskog Istoka i Severne Afrike

 infolist

8

Završni master rad

2

14

infolist

Ukupno ESPB

60