Osnovni cilj Univerziteta „Džon Nezbit“ i Geoekonomskog fakulteta (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) jeste obrazovanje stručnjaka u različitim oblastima i difuzija savremenih znanja i tehnologija. Univerzitet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata.

Savremeni sistem kvaliteta primenjuje se na Univerzitetu „Džon Nezbit“ i Geoekonomskom fakultetu (Fakultet za međunarodnu ekonomiju). Geoekonomski fakultet posvećen je kontinuiranom poboljšanju svih aktivnosti, kako bi ostvario svoju misiju, efikasno postigao ciljeve postojanja i odgovorio potrebama Univerziteta i društva u celini.

Sistem kvaliteta daje okvir za različite elemente i procese potrebne za postizanje navedenih ciljeva Univerziteta i Geoekonomskog fakulteta.

Kvalitet nastave zasniva se na kvalitetu nastavnog i nenastavnog osoblja i savremenoj infrastrukturi. Svaki zaposleni odgovoran je za sprovođenje politike kvaliteta, a organi upravljanja Fakulteta i Univerziteta odgovorni su da obezbede razumevanje, primenu i održavanje politike kvaliteta.

Sistem kvaliteta podstiče inovacije u nastavi, kao i autonomiju i odgovornost u obavljanju nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Da su standardi obrazovanja Geoekonomskog fakulteta i Univerziteta na najvišem nivou i u skladu sa standardom ISO 9001:200, potvrđuje WRG Inc. sertifikat broj 3574 od 24. juna 2014. godine.

Pored WRG Inc. sertifikata, u formalnom smislu sistem kvaliteta određen je dokumentima Politika kvaliteta „Džon Nezbit“ univerziteta, Pravilnik o radu Komisije za kontrolu kvaliteta, Poslovnik o kvalitetu, i drugim.

Dokumenta o sistemu kvaliteta