Informator o upisu na master studije

Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) upisuje studente na dva master studijska programa:

 • GEOEKONOMSKE I REGIONALNE STUDIJE
 • BANKARSTVO I FINANSIJE
  (izvodi se kao zajednički program sa Fakultetom za poslovne studije).

 

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE

Megatrend univerzitet raspisuje konkurs za upis studenata
na master akademske studije u akademskoj 2018/19. godini

Kliknite ovde kako biste preuzeli konkurs

Geoekonomske i regionalne studije

Ciljevi studijskog programa su obrazovanje i osposobljavanje studenata radi:

 • Sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja osnovnih ekonomskih teorija i strategija ekonomskog i društvenog razvoja  u savremenom svetu;
 • Sistematskog proučavanja geografskih, kulturno-istorijskih i civilizacijskih specifičnosti regiona sveta i uticaja ovih činilaca na razlike i sličnosti u teorijama i strategijama ekonomskog i tehnološkog razvoja;
 • Upoznavanja sa sadržinom i pojavnim oblicima međusobne povezanosti i uslovljenosti globalnih i regionalnih ekonomskih i društvenih procesa.

Više o studijskom programu.

Bankarstvo i finansije

Ciljevi studijskog programa su obrazovanje i osposobljavanje studenata radi:

 • Sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja osnovnih savremenih
  teorija i modela u domenu finansija i bankarstva;
 • Sistematskog proučavanja specifičnosti pojedinih koncepata i tehnika
  bankarskog menadžmenta, finansijskih analiza, finansijskog i bankarskog
  poslovanja i finansijskog inženjeringa, sa posebnim akcentom na
  strukturnim finansijskim proizvodima i upravljanjem finansijskim rizikom;
 • Upoznavanja sa savremenim postupkom i instrumentarijom za finansijske
  analize, u cilju optimizacije donošenja odluka u bankama, drugim
  finansijskim institucijama i preduzećima;
 • Primene stečenih stručnih, naučnih i metodoloških znanja u uspešnom
  obavljanju poslova, unapređivanju sopstvenih profesionalnih sposobnosti i
  daljem stručnom obrazovanju. U tom cilju se posebno ističu značaj i
  funkcija izrade završnog master rada.

 Više o studijskom programu.

 Dokumenta potrebna za upis:

 • overena fotokopija diplome
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o položenim ispitima
 • dve fotografije za indeks CV.

Studentska služba za master studije:

Kontakt osoba:
Marijana Zimonjić
  mzimonjic@megatrend.edu.rs
  +381 (11) 220 30 23;

Elena Dejanovski
  edejanovski@megatrend.edu.rs
  +381 (11) 220 30 90;